Telemarksbarometeret logo

Direktevalg
Les artikkelen: Markant nedgang i ledigheten i januar

Markant nedgang i ledigheten i januar

09. februar 2018

Ved utgangen av januar 2018 var det registrert 2 326 helt ledige ved NAV i Telema...

Les mer

Les artikkelen: Eiendomsskade og vinningslovbrudd er de vanligste lovbruddene i Telemark

Eiendomsskade og vinningslovbrudd er de vanligste lovbruddene i Telemark

19. januar 2018

Kriminaliteten i Telemark har gått ned de seneste årene, likevel ser vi en økning...

Les mer

Les artikkelen: Andelen 15 åringer som drikker går ned

Andelen 15 åringer som drikker går ned

21. september 2017

Ungdom i landet og i Telemark drikker mindre og er mer hjemme med foreldrene sine.

Les mer

Les artikkelen: Gode sosiale relasjoner er av stor betydning for ungdommers psykiske helse

Gode sosiale relasjoner er av stor betydning for ungdommers psykiske helse

15. september 2017

Nye tall viser at sosiale relasjoner til foreldre, venner og skole er avgjørende...

Les mer

Les artikkelen: Svake tall for reiselivet

Svake tall for reiselivet

13. september 2017

En svak utvikling i tallet på overnattinger i Telemark i årets første måneder ble...

Les mer

Les artikkelen: Færre med hull i tennene

Færre med hull i tennene

17. august 2017

De siste tjue årene har tannhelsen blant barn og unge generelt sett blitt bedre,...

Les mer

Les artikkelen: Stabile pendlingsstrømmer

Stabile pendlingsstrømmer

08. august 2017

Tall for 2016 indikerer at Telemark har en svak økning i innpendling og en svak n...

Les mer

Les artikkelen: Høyest utdanningsnivå i Oslo

Høyest utdanningsnivå i Oslo

15. juni 2017

I Telemark hadde 26 prosent utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. På...

Les mer