Telemarksbarometeret logo

Direktevalg
Les artikkelen: Folkevekst 1.kvartal

Folkevekst 1.kvartal

12. mai 2016

Telemark hadde en folkevekst 1.kvartal på 33 personer. Med et fødselsunderskudd p...

Les mer

Les artikkelen: Sosial ulikhet i helse er den største folkehelseutfordringen i Telemark

Sosial ulikhet i helse er den største folkehelseutfordringen i Telemark

18. april 2016

Sosial ulikhet i helse gjennomsyrer de to andre store utfordringene på folkehelse...

Les mer

Les artikkelen: Flere permitterte

Flere permitterte

12. april 2016

Per 17.mars var det registrert 3226 helt ledige ved NAV i Telemark, det er 3,7 pr...

Les mer

Les artikkelen: Folkevekst i alle fylker - svak vekst i Telemark

Folkevekst i alle fylker - svak vekst i Telemark

19. februar 2016

Alle fylkene hadde folkevekst i 2015. Telemark hadde en vekst på 541 personer.

Les mer

Les artikkelen: Moderat vekst i reiselivet i 2015

Moderat vekst i reiselivet i 2015

08. februar 2016

Mens Telemark var ett av tre fylker som hadde størst økning i antall overnattinge...

Les mer

Les artikkelen: Utslipp av klimagasser fordelt på kommune

Utslipp av klimagasser fordelt på kommune

05. februar 2016

Statistisk sentralbyrå har beregnet utslipp av klimagasser i norske kommuner. Ber...

Les mer

Les artikkelen: Økt bosetting av flyktninger

Økt bosetting av flyktninger

15. januar 2016

I 2015 ble det gjort vedtak om bosetting av 11.719 flyktninger i landet. Av disse...

Les mer

Les artikkelen: Lavere andel med innvandrerbakgrunn

Lavere andel med innvandrerbakgrunn

29. desember 2015

Telemark har lavere andel personer med innvandrerbakgrunn enn landet som helhet. ...

Les mer

Les artikkelen: Næringsanalyse for Grenland

Næringsanalyse for Grenland

21. desember 2015

Menon Business Economics har utarbeidet en næringsanalyse på oppdrag fra Vekst i...

Les mer