Telemarksbarometeret logo

Direktevalg
Les artikkelen: Svake tall for reiselivet

Svake tall for reiselivet

15. juni 2017

Telemark hadde i perioden januar-april i år en nedgang i samlede kommersielle ove...

Les mer

Les artikkelen: Høyest utdanningsnivå i Oslo

Høyest utdanningsnivå i Oslo

15. juni 2017

I Telemark hadde 26 prosent utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. På...

Les mer

Les artikkelen: Lavest ledighet på 9 år

Lavest ledighet på 9 år

02. juni 2017

Ved utgangen av mai 2017 var det registrert 2 373 helt ledige ved NAV i Telemark....

Les mer

Les artikkelen: Mest handel i Seljord, størst økning i Bø.

Mest handel i Seljord, størst økning i Bø.

01. juni 2017

Seljord har fortsatt størst detaljhandelomsetning pr. innbygger av kommunene i Te...

Les mer

Les artikkelen: Ingen folkevekst 1.kvartal

Ingen folkevekst 1.kvartal

19. mai 2017

Telemark var blant tre fylker som hadde nedgang i folketallet 1.kvartal. For Tele...

Les mer

Les artikkelen: Fra nedgang til vekst i antall arbeidsplasser

Fra nedgang til vekst i antall arbeidsplasser

18. mai 2017

Telemark hadde vekst i antall arbeidsplasser målt i antall sysselsatte etter arbe...

Les mer

Les artikkelen: Andelen som snuser øker

Andelen som snuser øker

16. mai 2017

Selv om omfanget av røyking har blitt betydelig redusert de siste årene, har det...

Les mer

Les artikkelen: Flere nyetableringer

Flere nyetableringer

15. mai 2017

1755 nyetableringer ble registrert i Telemark i 2016. Det er 106 flere enn året f...

Les mer

Les artikkelen: Få følger de nasjonale kostrådene

Få følger de nasjonale kostrådene

09. mai 2017

Tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2012 viser at 48 prosen...

Les mer